Skip to the content

Strukturerede data er vejen frem

Hvad er PIM?

PIM står for Product Information Management. Det handler om at strukturere og berige produktdata, så de er nemme at vedligeholde internt og klar til eksponering for omverdenen. Vi taler meget om "masterdata". Det her jeres PIM rejse starter og slutter. Masterdata betyder den interne struktur og hierarki der skal opbygges, for i som virksomhed kan berige jeres produktdata mest effektfuldt. Når masterdata strukturen etableres, forsøger vi at tænke nedarvning ind i denne. Nedarvning betyder at i stedet for at berige et produkt ad gangen, bygges strukturen således at produkter kan beriges på varegruppeniveau, hvorefter de features som kan være gældende for flere produkter, automatisk sættes på produkterne i de underliggende niveauer. I praksis gør det jeres vedligehold af stamdata på tværs af mange varenumre til en leg.

Kanaler

Kanaler er de vinduer, virksomheden åbner for at eksponere sine data. Det kan eksempelvis være en brochure, et katalog, et website, en webshop, et Google feed, et produktfeed tilpasset dine forhandlere. Hver kanal kan have sin selvstændige struktur og individuelle produktfeatures. Når de ønskede kanaler er opsat, vil produktberigelsen i masterdata automatisk opdateres ud igennem de kanaler der er opsat. I praksis kan det betyde at jeres grafiker producerer en brochure ud fra produktstamdata beriget i PIM. Hermed er produktdata ensartede i samtlige af virksomhedens udstillingsvinduer. 

Hvorfor er PIM vigtigt?

Med PIM optimeres workflowet for virksomhedens "produktberigere" og nedbringer virksomhedens "time to market" betragteligt. Det betyder at vejen fra et nyt produkt oprettes i virksomhedens ERP system til det er at finde i kataloger og på websitet, er meget kort.

Hvordan kommer vi i gang - processen

Vi starter med et sammeskudsgilde af myriader af data, som i sikkert har lagret i hemmelige drev på virksomhedens filserver, i hengemte Excel ark eller jeres website. Processen er typisk som vist her:

  1. Samling, synkronisering og import af rå data til PIM
  2. Organisering af masterdata struktur
  3. Kanal opsætning

Et PIM projekt starter på ca 50 timer for vores tid, afhængig af integrationer, datatilstand og jeres "PIM-parathed" og omstillingsvillighed, men forvent at den store arbejdsbyrde ligger hos jer internt. Men bare rolig - vi skal nok hjælpe jer igennem til I er i mål.