Skip to the content

Betingelser for udsendelse af nyhedsbrev

1stwebs bestingelser for udsendelse af nyhedsbreve 


Tak for din interesse for vores nyhedsbrev  

Nedenfor kan du læse om de vilkår for behandling af dine personoplysninger, som du accepterer ved din tilmelding.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:

1st Web
Klostergade 56 B 2 th 8000 Aarhus C
Telefon: +45
E-mail: [email protected]

Vores nyhedsbreve indeholder tips, guides og generel markedsføring af vores produkter og ydelser.

Vi er lige så lidt tilhængere af spam som du, så du vil ikke modtage nyhedsbreve i tide og utide. Vi vil derimod bestræbe os på kun at sende dig de allermest relevante emner. Du vil modtage ca. 1 nyhedsbrev i måneden.

Du kan naturligvis altid trække din tilmelding tilbage. Det gør du via afmeldingslink, som findes i bunden af vores nyhedsbrev.

 

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du din e-mailadresse og dit navn. Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevene til dig og gøre indholdet relevant.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår nyhedsbrevet slettes, og om der klikkes på links, opsamles af 1stwebs CRM system. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser. Vi bruger herudover oplysningerne i anonymiseret form til at føre statistik med brugen af vores nyhedsbreve.

Vores brug af dine oplysninger sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).


Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger 

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev og ved brug af nyhedsbreve opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne om dig hos os og vores databehandler.

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Vi benytter os af Mailchimp som platform til at udsende nyhedsbreve. Mailchimp er baseret i USA, hvilket betyder, at dine data overføres til og opbevares i et land uden for EU/ EØS. Vi kan oplyse, at Mailchimp er medlem af Private Shield-ordningen, hvis betingelser du kan læse mere om nedenfor. Medlemsskabet i Private shield-ordningen danner grundlaget for vores overførsel af data til mailchimp.

Læs mere her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Dine oplysninger behandles fortrolig og sikkert 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring eller netværksbegivenheder (eksempelvis konferencer og seminarer) indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v. 

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har ud- vekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet. 

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18. 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk